ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΛΑΣΗ
elenfrdeitptrues
  • Τι είναι η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια;
  • Ποια άτομα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν διαβητική αμφιβλητροειδοπάθεια;
  • Ποια είναι τα συμπτώματα;
  • Πως διαπιστώνεται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;
  • Μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να θεραπευθεί;
  • Γιατί επιβάλλεται ο συχνός οφθαλμολογικός έλεγχος;

 

Τι είναι η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια;

H διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης και προκαλείται από αλλοιώσεις των αγγείων του αμφιβληστροειδούς. Σε μερικά άτομα που πάσχουν από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, τα αγγεία του αμφιβλητροειδούς μπορεί να διασταλούν και να επέλθει διαφυγή υγρών, ενώ σε άλλα άτομα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς παθολογικά νεοαγγεία. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να καταλήξουν σε απώλεια όρασης μέχρι και τύφλωση.

 

Ποια άτομα είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν διαβητική αμφιβλητροειδοπάθεια;

Kαταρχήν οποιοσδήποτε έχει διαβήτη. ΄Οσο περισσότερο χρόνο πάσχει ο ασθενής απο διαβήτη, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να αναπτυχθεί διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Περίπου 50% όσων παρουσιάζουν διαβήτη θα αναπτύξουν,σε κάποιο βαθμό, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια στη διάρκεια της ζωής τους.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Στα πρώϊμα στάδια της νόσου συχνά δεν υπάρχουν συμπτώματα. Ακόμα και σε σοβαρές αλλαγές στο μάτι, ο ασθενής μπορεί να μην έχει συμπτώματα που θα τον οδηγήσουν στο γιατρό. Η όραση μπορεί να παραμείνει σταθερή μέχρι του σημείου που η νόσος θα εξελιχθεί σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η νόσος της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας δεν προκαλεί πόνο.

Όταν η ωχρά κηλίδα (το μέρος του αμφιβληστροειδούς που δίνει την κεντρική όραση) εμφανίζει οίδημα από το διαφεύγον υγρό, τότε μπορεί να παρουσιαστεί θάμπωμα στην όραση. Η κατάσταση αυτή καλείται οίδημα της ωχράς.

Αν επίσης αναπτυχθούν νεόπλαστα αγγεία στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς, τότε μπορεί να προκληθούν ενδοβολβικές αιμορραγίες που ελαττώνουν την όραση.

Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ακόμα και σε προχωρημένες περιπτώσεις, η νόσος μπορεί να εξελίσσεται για αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς συμπτώματα, καθιστώντας έτσι αναγκαία την τακτική οφθαλμολογική παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.

 

Πως διαπιστώνεται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

O σίγουρος τρόπος είναι ο έλεγχος από τον οφθαλμίατρο. Αν πάσχετε από διαβήτη θα πρέπει να ελέγχετε τα μάτια σας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ο έλεγχος γίνεται, αφού ο ιατρός ενστάξει σταγόνες στα μάτια σας με σκοπό να διασταλούν οι κόρες.

 

Μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να θεραπευθεί;

Ο οφθαλμίατρός σας μπορεί να προτείνει φωτοπηξία με Laser. Η θεραπεία με το Laser αποσκοπεί:

Στην απόφραξη οπών των αγγείων του αμφιβληστροειδούς από όπου γίνεται διαρροή υγρών ή και αίματος.
Στην μορφή που παρουσιάζει νεόπλαστα αγγεία το laser αποτρέπει την εμφάνιση μεγάλων ενδοϋαλοειδικών αιμορραγιών ή και την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη παθολογικών αγγείων στον αμφιβληστροειδή.
Αν πάσχετε από οίδημα της ωχράς μπορείτε επίσης να υποβληθείτε σε θεραπεία με Laser. Στη περίπτωση αυτή η δέσμη του Laser εστιάζεται στα αγγεία "σφραγίζοντας" έτσι τα σημεία διαφυγής υγρών.

Βέβαια η φωτοπηξία με Laser αδυνατεί να αποκαταστήσει την όραση που έχει ήδη απωλεσθεί. Γιαυτόν το λόγο, η πρώϊμη διάγνωση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της απώλειας της όρασης.

 

Γιατί επιβάλλεται ο συχνός οφθαλμολογικός έλεγχος;

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Άτομα τα οποία πάσχουν από διαβήτη, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τον οφθαλμίατρο προκειμένου να εντοπισθούν πιθανές αλλοιώσεις στο βυθό των ματιών, πριν αυτές επηρεάσουν την όραση. Στους διαβητικούς η απώλεια της όρασης μπορεί να προληφθεί στις περισσότερες περιπτώσεις με έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας (210)6855041-2 ή (210)3611275, (210)3610252 και προγραμματίστε την επίσκεψή σας! 

http://diathlasi.gr   info@diathlasi.gr